Praktisch

Praktisch

Opstart van de behandeling

Je kan je telefonisch, via mail of via het contactformulier bij mij aanmelden.

Volgende stappen worden dan doorlopen: 

1

2

3

4

5

6

Een vrijblijvend verkennend telefoongesprek
Elk probleem is anders en elk kind is anders. Daarom informeer ik in een telefoongesprek graag naar jullie hulpvraag, waarover jullie je zorgen maken, welke stappen jullie al ondernomen hebben,…

Een voorschrift voor het logopedisch onderzoek van een gespecialiseerd geneesheer

Na uw aanmelding dient u in eerste instantie langs te gaan bij een specialist. Dit kan een kinderarts, NKO-arts of een revalidatiearts zijn. Hij bezorgt u een voorschrift voor het logopedisch onderzoek.

Het logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek start met een verkennend gesprek samen met ouder(s) en cliënt. Na dit gesprek nemen we een aantal onderzoeken af. De duur van het onderzoek en het aantal tests hangt af van de hulpvraag en de problematiek. Deze onderzoeken gebeuren bij voorkeur alleen met de cliënt.

Het adviesgesprek

Aansluitend op het onderzoek wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek worden de resultaten en het eventuele plan van aanpak besproken. Indien beslist wordt om de therapie op te starten, dient u opnieuw een afspraak te maken met een gespecialiseerd geneesheer voor een voorschrift logopedische therapie.

Het voorschrift logopedische therapie

Op basis van het verslag kan de specialist u een voorschrift therapie bezorgen waarmee er bij de mutualiteit een aanvraag voor de terugbetaling van de logopedische behandeling ingediend kan worden.

Alle documenten dienen aan mij te worden bezorgd. Nadat ik ze heb nagekeken, worden ze naar uw mutualiteit opgestuurd.

De opstart van de logopedische therapie

De therapie gaat uiteindelijk van start. Er wordt gewerkt met vaste wekelijkse afspraken van 30 of 60 minuten afhankelijk van de aard en ernst van de stoornis.

Tarieven

Omdat er momenteel geen conventie is, hanteer ik onderstaande tarieven. Voor cliënten met voorkeursregeling worden andere tarieven gehanteerd (conform RIZIV). 

Logopedisch onderzoek per 30 minuten

€40,54

Behandeling van 30 minuten

€ 33,40

Behandeling van 60 minuten

€ 67,07

De terugbetaling loopt ofwel via uw aanvullende verzekering ofwel via het RIZIV. De betaling van de therapie gebeurt maandelijks. We bezorgen je aan het einde van de maand een factuur met het aantal behandelingen. Na betaling ontvang je een getuigschrift voor verstrekte hulp voor de mutualiteit. Als je dit getuigschrift aan de mutualiteit bezorgt dan regelen zij de terugbetaling. Voor meer informatie mag u steeds met ons contact opnemen maar u kan ook een kijkje nemen op de site van het RIZIV.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Om goede zorg te verlenen heb ik verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het mijn taak en vind ik het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens ik van jou verzamel en wat ik daarmee precies doe. Voor meer informatie kan je steeds bij mij terecht.