Home

Welkom bij Logopedie Karlijn Aerden

 U kunt bij Logopedie Karlijn Aerden terecht voor diagnostiek en therapie bij kinderen/jongeren met een vermoeden van spraak-,taal- of leerproblemen. Maar ook begeleidingen van volwassenen met afatische stoornissen zijn mogelijk.
Op deze website vindt u meer informatie over mijn visie en werkwijze.

Over Karlijn

Ik ben Karlijn Aerden. In 2009 koos ik voor de opleiding logopedie omdat ik enorm gefascineerd ben door onze Nederlandse taal en alles wat daarmee verband houdt. Ik vind het interessant om te zien hoe de taal ontwikkelt bij jonge kinderen. En ook hoe ze later leren om deze taal neer te schrijven en te lezen.


In 2012 ben ik dan ook afgestudeerd aan Thomas More Antwerpen. De eerste jaren van mijn carrière heb ik in een groepspraktijk gewerkt waarin ik voornamelijk kinderen/jongeren met leerstoornissen begeleidde. Ik heb me toen ook verdiept in de voorbereidende vaardigheden om tot lezen en schrijven te komen. Omdat het me ook interessant leek om mijn kennis te delen heb ik in dezelfde periode eveneens het diploma van leraar behaald aan het Technicum Noord-Antwerpen. Aan dit centrum voor volwassenenonderwijs geef ik aan de lerarenopleiding gastcolleges over hoe men in het onderwijs het best omgaat met dyslectische leerlingen.

Het leek me erg boeiend om het werk als zelfstandige logopediste te combineren met lesgeven. Daarom heb ik in 2017 mijn eigen praktijk opgestart en ben ik gestart met lesgeven bij Open School Antwerpen. In dit Centrum voor Basiseducatie gaf ik Nederlandse les aan anderstalige volwassenen en heb ik mij ingezet als logopediste om te werken aan de verstaanbaarheid van deze cursisten. Op deze school heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van meertaligheid en articulatie.


Omdat logopedie mijn grootste passie is, heb ik in september 2019 beslist om volledig voor mijn praktijk te gaan.  Ik ben ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten waar ik regelmatig bijscholingen en congressen volg. Ik vind het essentieel om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen.